Privacyverklaring

Versie 01 1 februari 2023

Belangrijke gegevens

Tjarda Struik
Duivenhorst 11, 3734 BC Den Dolder
KVK-nummer 84456728
hi@tjardastruik.nl
www.tjardastruik.nl

Tjarda Struik is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en houdt zich aan degeldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doelen van gegevensverwerking

Tjarda Struik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het aanbieden van haar diensten als spreker, adviseur en contentmaker
  • Het uitvoeren van overeenkomsten
  • Het versturen van informatie en updates over haar diensten en activiteiten
  • Het analyseren van het gebruik van haar website en verbeteren hiervan

Soort gegevens die verwerkt worden

Tjarda Struik verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Bronnen van gegevens

Tjarda Struik verkrijgt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

  • Direct van u via haar website, e-mail of telefoon
  • Via derden die uw gegevens aan Tjarda Struik hebben verstrekt

Bewaartermijn

Tjarda Struik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de doelen waarvoor deze verwerkt zijn, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet.

Delen met derden

Tjarda Struik verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten of indien zij hiertoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Tjarda Struik neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u hier gebruik van wilt maken of vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Tjarda Struik via hi@tjardastruik.nl.

Wijzigingen

Tjarda Struik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie is altijd beschikbaar op de website van Tjarda Struik, www.tjardastruik.nl.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Tjarda Struik, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact opnemen met Tjarda Struik via hi@tjardastruik.nl.

Ga naar de inhoud